Eseménynaptár

2012. február 2., csütörtök

Civil képzés

2012-től jelentősen átalakul a civil szervezetek működésére vonatkozó jogszabályi környezet, illetve az igényelhető támogatások pályázati rendszere. Szeretnénk minden segítséget megadni a szervezeteknek, hogy az alkalmazkodás gyors és zökkenőmentes legyen számukra.

A terveink szerint a fővárosban 2, minden megyei jogú városban pedig 1-1 képzést tartanánk ezzel kapcsolatban még az év első felében. Képzési helyszínenként 100 főnek lesz lehetősége az új jogszabályi, pályázati rendszer alaposabb megismerésére.

Kérjük, segítse előkészítő munkánkat a mellékelt kérdőív megválaszolásával, továbbá a kitöltött kérdőívet regionális koordinátorainknak2012. február 6. hétfő 12 óráig elektronikusan megküldeni szíveskedjen!

Regionális kollégáink elérhetőségei:
Nyugat-Dunántúl

Mecséri       Szabolcs

Mecseri.Szabolcs@wekerle.gov.hu

+36305720690

Észak-Magyarország

Jernei       Péter

Jernei.Peter@wekerle.gov.hu

+36304602346
 

Bármilyen kérdése merül fel, nyugodtan keresse meg munkatársunkat!

Segítő együttműködését előre is köszönjük!

Üdvözlettel,

Dr. Hutás Péter Ákos
Osztályvezető
Területi Koordinációs Osztály

2011. október 19., szerda

B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete Nógrád megyei tapasztalatai

Visszatekintés a nógrádi tapasztalatcserére
A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete az 1996-os újjáalakulást követően eddig minden
évben megszervezte az immár hagyománnyá vált szakmai tapasztalatcserét. Idén a majdnem
szomszédos Nógrád Megye településein élő és dolgozó kollégák és intézmények munkájának,
működésének megismerése volt a cél.
A program összeállításában a korábbi hagyományokat követve a célul kitűzött megye
egyesületének elnöksége segítségét kértük, amiben nem is csalatkoztunk. Mind Máté
Lászlóné elnök, mind pedig Antalné Prezenszki Piroska elnökségi tag nagy örömmel fogadta
látogatásunk hírét, s azonnal hozzákezdtek a programterv összeállításához. Javaslataik
alapján összeállt a program, melyben a megyei feladatellátástól a városi – Salgótarján, Pásztó,
Szécsény – és kistelepülési – Hollókő, Rétság - egyaránt szerepelt.
Végül a szept. 27-29-e közötti Nógrád megyei Tapasztalatcserére 21 fő jelentkezett, s az
utolsó pillanatban történt lemondások után 18-an vettünk részt. Ez a korábbi évek hasonló
programjaihoz képest mindenképpen alacsony részvétel, azonban nagy örömmel tapasztaltuk,
hogy „sok” a fiatal, illetve kezdő kolléga a résztvevők között.
Szept. 27-én reggel 8 órakor tehát a szokásos Miskolc Búza téri parkolóban való találkozás
után egy lelkes kis csapat indult Nógrádba, azon belül is a program első állomására, Pásztóra.
A néhány perccel 10 óra utáni érkezést követően a Teleki László Városi Könyvtár és
Művelődési Központ igazgatója, s egyben a megyei egyesület elnökségének tagja Antalné
Prezenszki Piroska kolléganőnk fogadott igen nagy szeretettel, s mint jó házigazda, át is
vette a stafétabotot. Először is egy kis pihenő, frissítő, kávé, pogácsa, majd pedig Pásztó
városának s ezzel együtt a helyi közművelődés helyzetének, lehetőségeinek s elért szép
eredményeinek bemutatása következett. Ezt követően dacolva a délelőtti időponttal, a Muzsla
Néptáncegyüttes lelkes, fiatal táncosai mutatták meg kis csapatunknak hogyan kell örömtől
sugárzó arccal, teljes átéléssel előadni az elsajátított koreográfiákat.
A csaknem tízezer főt számláló kisváros gazdag kulturális életének irányítója,
kisközösségeinek segítője a Teleki László Művelődési Központ, mely intézmény a lelkes
és jól képzett szakemberein túl építhet a város rendkívül jó adottságaira, melyek mind a
műv. központ, mind pedig a könyvtár lehetőségeire, illetve a ragyogó szabadtéri környezetre
és az erre épülő szabadtéri programokra egyaránt vonatkoznak. A finom és bőséges ebéd
elfogyasztása után Bottyán Katalin munkatárs ismertette a Közkincs kerekasztal elemeit,
programjait és elért eredményeit. Tájékoztatója előtt azonban még elfogyasztottuk a
házigazdák által odavarázsolt finom rétest és a kávét, hogy megőrizzük „frissességünket”.
A mintegy öt órás pásztói tartózkodásunk alatt képet kaptunk magáról a városról, annak
kulturális életéről, az intézmény pályázati aktivitásáról és ennek jótékony hatásáról a település
és a kistérség közművelődési életére.
Délután Hollókőn tettünk egy kirándulást, ahol Terékné Szabó Erika, a Hollókőért Alapítvány
Kuratóriumi elnöke avatott be minket a közalapítvány mindennapi életébe, harcaiba,
feladataiba.
A szállásunk Salgótarjánban a Galcsik Fogadóban volt, ahol kipihenhettük magunkat. Első
este mindenki bemutatta magát a szakmája szempontjából fontos momentummal, amiből egy
kellemes baráti beszélgetés kerekedett ki a fogadó különtermében.
Második nap reggel a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetben
kezdtünk, ahol előbb Molnár Éva igazgatónő, majd Máténé Marika, a Nógrád megyei
egyesület elnöke tájékoztattak bennünket a megyei könyvtár működéséről és a konzorciumos
pályázat eredményeiről, a Nógrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének életéről, valamint
megtekinthettük a megyei közművelődési feladatellátást biztosító kollégák lehetőségeit,
munkakörülményeit.
Ezután elsétáltunk a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. József Attila Művelődési Ház
és Konferencia Központ épületébe, ahol Simon Lajos igazgató avatott be a művelődési ház
életében bekövetkezett változásokba. Mind a megyei feladatellátás, mind pedig a nonprofit
kft. működésével kapcsolatban hallottunk érdekes és meglepő dolgokat. Az igazgató úr
által felvázolt tervek és elképzelések többünk meggyőződése szerint jól működő intézményi
formában is megvalósíthatók, azonban kétségtelen, hogy a kft. nagyobb szabadságot biztosít a
működésre.
Ebéd után Szlovákiába kirándultunk. Először Füleken a várban tettünk egy sétát, a bátrabbak
a vár „fokáig” is felmerészkedtek, majd Losoncon ittunk egy kávét, valamint egy séta során
ismerkedtünk a várossal.
Utolsó nap első megállója Szécsény, ahol megismerkedtünk a helyi művelődési ház életével,
s megtekintettük a szépen felújított városközpontot, valamint az éppen építés alatt lévő
városkapukat. Szécsényből Rétságra mentünk, ahol már várt minket a „mindentudó”
kollégánk Végh József igazgató úr, aki az Anna Étteremben elfogyasztott ebéd után a helyi
kulturális életet mutatta be számunkra, egy kis történelmi „tárlatvezetéssel” kiegészítve. Az
utolsó program Nógrád volt, ahol ismét egy kiadósat kirándultunk, megmásztuk Nógrád várát,
már azok, akik még elég erőt éreztek magukban egy újabb túrához. A gyönyörű panoráma,
valamint a sok-sok új információ amit a kolléga odafönt mesélt nekünk
Valamennyi résztvevő nevében mondunk köszönetet házigazdáinknak, Máté Lászlóné
egyesületi elnöknek és Antalné Prezenszki Piroska elnökségi tagnak, a pásztói intézmény
vezetőjének és minden munkatársuknak akik közreműködtek abban, hogy az idei utunk ilyen
sok élménnyel, barátsággal és tapasztalattal zárult. Örülnénk, ha szerető gondoskodásukat
mielőbb viszonozhatnánk Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében.
Stumpf Gábor
elnök

2011. október 14., péntek

BETLEHEMI JÁSZOL pályázat

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS2011. december 6. és 2012. január 15. között ismét a főváros egyik legszebb helyszínén: a városligeti Vajdahunyadvárban,

a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban lesz látható aBETLEHEMI JÁSZOL-kiállítás!

                                                 

A 18. alkalommal megrendezendő kiállításra A Magyar Kézművességért Alapítvány – az IPOSZ-szal, a BKIK Kézműipari Tagozatával és a Ciszterci Egyházközséggel együttműködve – nyílt pályázatot hirdet, amire hazai és határon túli magyar kézművesek, tárgyalkotó népművészek és kézműves iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, egyéni jelentkezők és közösségek egyaránt jelentkezhetnek.Pályázni: a betlehemi jelenet szereplőit ábrázoló, a betlehemezés népszokásait megörökítő, illetve az adventhez, a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó, természetes alapanyagok felhasználásával készült, legfeljebb 3 népművészeti, képző- vagy iparművészeti alkotással lehet. A Bibliában elmondottakhoz ragaszkodó művek mellett a betlehem mának szóló üzenetét megfogalmazó alkotásokat is várunk, amelyek készítésénél figyelembe vették azt a világot, amelyben élünk, azokat a problémákat, amelyek megválaszolásában a Karácsony titka segít.Nevezési határidő: 2011. november 11.Az alkotások beadásának időpontja: 2011. november 19-20. 10-16 óráig.A beadás helyszíne: a FIMÜV Zrt. (Bp., XIV. ker. Gvadányi út 33-39.) földszinti terme.A pályázatra beadott alkotások nem automatikusan kerülnek kiállításra! Válogatásukat a Hagyományok Háza, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus szakértőiből valamint a betlehemes mozgalmat az 1940-es években eredetileg kezdeményező Ciszterci Egyházközség képviselőjéből álló zsűri végzi. A bíráló bizottság egyúttal javaslatot is készít a legjobb pályamunkák díjazására.Elismerés, díjazás: a kiállításra bekerült résztvevők a december 12-ére tervezett ünnepélyes eseményen elismerő oklevelet kapnak, a zsűri által kiemelt alkotások készítői pedig az oklevélen kívül különböző díjakat vehetnek át.Az alkotások visszaadása: 2012. január 15-16-án 10-16 óráig a kiállítás helyszínén, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum földszinti kiállítótermében történik.A kiállítás anyagát immár 10. alkalommal idén is színes fotóalbumban örökítjük meg, amit a december 12-ei ünnepélyes eseményre szeretnénk megjelentetni! A különleges karácsonyi ajándéknak is számító Betlehemi képeskönyvben minden kiállító 1-1 alkotása szerepelni fog.

További információ Gergely Imrétől kapható.

Postacím: Gergely Imre, IPOSZ, AMKA 1392 Bp. 62., Pf.: 289.

(Bp., V. ker. Kálmán I. u. 20. IV. 402.)

Tel: 06-1/354-3146; 06-30/394-6010; e-mail: amka@chello.hu

Honlap: www.amka.hu

56-os emlékünnepség Pásztón