Eseménynaptár

2011. október 19., szerda

B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete Nógrád megyei tapasztalatai

Visszatekintés a nógrádi tapasztalatcserére
A B-A-Z Megyei Népművelők Egyesülete az 1996-os újjáalakulást követően eddig minden
évben megszervezte az immár hagyománnyá vált szakmai tapasztalatcserét. Idén a majdnem
szomszédos Nógrád Megye településein élő és dolgozó kollégák és intézmények munkájának,
működésének megismerése volt a cél.
A program összeállításában a korábbi hagyományokat követve a célul kitűzött megye
egyesületének elnöksége segítségét kértük, amiben nem is csalatkoztunk. Mind Máté
Lászlóné elnök, mind pedig Antalné Prezenszki Piroska elnökségi tag nagy örömmel fogadta
látogatásunk hírét, s azonnal hozzákezdtek a programterv összeállításához. Javaslataik
alapján összeállt a program, melyben a megyei feladatellátástól a városi – Salgótarján, Pásztó,
Szécsény – és kistelepülési – Hollókő, Rétság - egyaránt szerepelt.
Végül a szept. 27-29-e közötti Nógrád megyei Tapasztalatcserére 21 fő jelentkezett, s az
utolsó pillanatban történt lemondások után 18-an vettünk részt. Ez a korábbi évek hasonló
programjaihoz képest mindenképpen alacsony részvétel, azonban nagy örömmel tapasztaltuk,
hogy „sok” a fiatal, illetve kezdő kolléga a résztvevők között.
Szept. 27-én reggel 8 órakor tehát a szokásos Miskolc Búza téri parkolóban való találkozás
után egy lelkes kis csapat indult Nógrádba, azon belül is a program első állomására, Pásztóra.
A néhány perccel 10 óra utáni érkezést követően a Teleki László Városi Könyvtár és
Művelődési Központ igazgatója, s egyben a megyei egyesület elnökségének tagja Antalné
Prezenszki Piroska kolléganőnk fogadott igen nagy szeretettel, s mint jó házigazda, át is
vette a stafétabotot. Először is egy kis pihenő, frissítő, kávé, pogácsa, majd pedig Pásztó
városának s ezzel együtt a helyi közművelődés helyzetének, lehetőségeinek s elért szép
eredményeinek bemutatása következett. Ezt követően dacolva a délelőtti időponttal, a Muzsla
Néptáncegyüttes lelkes, fiatal táncosai mutatták meg kis csapatunknak hogyan kell örömtől
sugárzó arccal, teljes átéléssel előadni az elsajátított koreográfiákat.
A csaknem tízezer főt számláló kisváros gazdag kulturális életének irányítója,
kisközösségeinek segítője a Teleki László Művelődési Központ, mely intézmény a lelkes
és jól képzett szakemberein túl építhet a város rendkívül jó adottságaira, melyek mind a
műv. központ, mind pedig a könyvtár lehetőségeire, illetve a ragyogó szabadtéri környezetre
és az erre épülő szabadtéri programokra egyaránt vonatkoznak. A finom és bőséges ebéd
elfogyasztása után Bottyán Katalin munkatárs ismertette a Közkincs kerekasztal elemeit,
programjait és elért eredményeit. Tájékoztatója előtt azonban még elfogyasztottuk a
házigazdák által odavarázsolt finom rétest és a kávét, hogy megőrizzük „frissességünket”.
A mintegy öt órás pásztói tartózkodásunk alatt képet kaptunk magáról a városról, annak
kulturális életéről, az intézmény pályázati aktivitásáról és ennek jótékony hatásáról a település
és a kistérség közművelődési életére.
Délután Hollókőn tettünk egy kirándulást, ahol Terékné Szabó Erika, a Hollókőért Alapítvány
Kuratóriumi elnöke avatott be minket a közalapítvány mindennapi életébe, harcaiba,
feladataiba.
A szállásunk Salgótarjánban a Galcsik Fogadóban volt, ahol kipihenhettük magunkat. Első
este mindenki bemutatta magát a szakmája szempontjából fontos momentummal, amiből egy
kellemes baráti beszélgetés kerekedett ki a fogadó különtermében.
Második nap reggel a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetben
kezdtünk, ahol előbb Molnár Éva igazgatónő, majd Máténé Marika, a Nógrád megyei
egyesület elnöke tájékoztattak bennünket a megyei könyvtár működéséről és a konzorciumos
pályázat eredményeiről, a Nógrád Megyei Könyvtárosok Egyesületének életéről, valamint
megtekinthettük a megyei közművelődési feladatellátást biztosító kollégák lehetőségeit,
munkakörülményeit.
Ezután elsétáltunk a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. József Attila Művelődési Ház
és Konferencia Központ épületébe, ahol Simon Lajos igazgató avatott be a művelődési ház
életében bekövetkezett változásokba. Mind a megyei feladatellátás, mind pedig a nonprofit
kft. működésével kapcsolatban hallottunk érdekes és meglepő dolgokat. Az igazgató úr
által felvázolt tervek és elképzelések többünk meggyőződése szerint jól működő intézményi
formában is megvalósíthatók, azonban kétségtelen, hogy a kft. nagyobb szabadságot biztosít a
működésre.
Ebéd után Szlovákiába kirándultunk. Először Füleken a várban tettünk egy sétát, a bátrabbak
a vár „fokáig” is felmerészkedtek, majd Losoncon ittunk egy kávét, valamint egy séta során
ismerkedtünk a várossal.
Utolsó nap első megállója Szécsény, ahol megismerkedtünk a helyi művelődési ház életével,
s megtekintettük a szépen felújított városközpontot, valamint az éppen építés alatt lévő
városkapukat. Szécsényből Rétságra mentünk, ahol már várt minket a „mindentudó”
kollégánk Végh József igazgató úr, aki az Anna Étteremben elfogyasztott ebéd után a helyi
kulturális életet mutatta be számunkra, egy kis történelmi „tárlatvezetéssel” kiegészítve. Az
utolsó program Nógrád volt, ahol ismét egy kiadósat kirándultunk, megmásztuk Nógrád várát,
már azok, akik még elég erőt éreztek magukban egy újabb túrához. A gyönyörű panoráma,
valamint a sok-sok új információ amit a kolléga odafönt mesélt nekünk
Valamennyi résztvevő nevében mondunk köszönetet házigazdáinknak, Máté Lászlóné
egyesületi elnöknek és Antalné Prezenszki Piroska elnökségi tagnak, a pásztói intézmény
vezetőjének és minden munkatársuknak akik közreműködtek abban, hogy az idei utunk ilyen
sok élménnyel, barátsággal és tapasztalattal zárult. Örülnénk, ha szerető gondoskodásukat
mielőbb viszonozhatnánk Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében.
Stumpf Gábor
elnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése